Tin Tức

  18/04/2020 1,926

  Thời Đại Hải Tặc Khai Mở Máy Chủ Mới Nami


  Thời Đại Hải Tặc Khai Mở S3 Nami


  Thời Gian : 19:00 Ngày 18/04/2020


  Sự Kiện Chào Mừng S3 Ra Mắt :


  Nhận Code Server Mới 


  Thời Gian : 19:00 Ngày 19/04/2020 - 23:59 Ngày 24/04/2020  Click Nhận Code Server Mới


  Đua Top Server Mới


  Thời Gian : 19:00 Ngày 19/04/2020 - 23:59 Ngày 26/04/2020


  Click Xem Phần Thưởng Đua Top


  Vượt Map Nhận Vàng


  Thời Gian : 19:00 Ngày 19/04/2020 - 23:59 Ngày 24/04/2020


  Click Xem Phần Thưởng Vượt Map Nhận Vàng 


  Lỗi

  Đăng nhập thất bại