Tin Tức

  30/05/2020 2,006

  Thời Đại Hải Tặc Khai Mở Máy Chủ Mới Brook

  Thời Đại Hải Tặc Khai Mở S9 Brook


  Thời Gian : 19:00 Ngày 23/05/2020


  Sự Kiện Chào Mừng S9 Ra Mắt :


  Nhận Code Server Mới 


  Thời Gian : 19:00 Ngày 30/05/2020 - 23:59 Ngày 07/06/2020  Click Nhận Code Server Mới


  Đua Top Xếp Hạng Server Mới


  Thời Gian : 19:00 Ngày 30/05/2020 - 23:59 Ngày 07/06/2020


  Click Xem Phần Thưởng Đua Top


  Vượt Map Nhận Vàng 


  Thời Gian : 19:00 Ngày 30/05/2020 - 23:59 Ngày 07/06/2020


  Click Xem Phần Thưởng Vượt Map Nhận Vàng 

  Lỗi

  Đăng nhập thất bại