Tin Tức

  06/06/2020 1,807

  Thời Đại Hải Tặc Khai Mở Máy Chủ Mới Boa Hancock

  Thời Đại Hải Tặc Khai Mở S10 Boa Hacook


  Thời Gian : 19:00 Ngày 06/06/2020


  Sự Kiện Chào Mừng S10 Ra Mắt :


  Nhận Code Server Mới 


  Thời Gian : 19:00 Ngày 06/06/2020 - 23:59 Ngày 10/06/2020  Click Nhận Code Server Mới


  Đua Top Xếp Hạng Server Mới


  Thời Gian : 19:00 Ngày 06/06/2020 - 23:59 Ngày 14/06/2020


  Click Xem Phần Thưởng Đua Top


  Vượt Map Nhận Vàng 


  Thời Gian : 19:00 Ngày 06/06/2020 - 23:59 Ngày 10/06/2020


  Click Xem Phần Thưởng Vượt Map Nhận Vàng 

  Lỗi

  Đăng nhập thất bại