Tin Tức

  11/06/2020 1,991

  Liên Thông Máy Chủ Thời Đại Hải Tặc


  I. Thời gian :

   

  1. Thời gian dự kiến bảo trì từ : 23:00 ngày 05/08/2020 đến 03:00 ngày 06/08/2020.(Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào việc triển khai)

  2. Ảnh hưởng: Người chơi không thể đăng nhập và tham gia vào game (chỉ những server liên thông, các server khác vẫn vào game bình thường)

  3. Danh sánh Liên thông Sever : Từ S10 đến  S15

   

  II. Quy tắc đổi dữ liệu:

   

  1. Sau khi đổi dữ liệu, địa chỉ đăng nhập vào server trước đây không thay đổi,người chơi đăng ký và đăng nhập sẽ của từng server.

  2. Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi merge server người chơi đăng nhập ở server nào thì sẽ vào game với nhân vật của server đó.

  3. Nếu như 2 server có người chơi trùng tên, thì sẽ thêm mã server trước đây vào sau tên nhân vật;

  VD:Người chơi “Luffy ”ở Server 1, người chơi “Luffy ” ở server 2, sau khi dữ liệu server giống nhau, người chơi ở server 1 thấy người chơi ở server 2, thì tên người chơi ở server 2 hiện thành “Luffy .s2”. Còn khi bản thân người chơi quan sát nhân vật của chính mình thì tên không thay đổi.

  4. Tên công hội trùng nhau cũng được xử lý như trên

  5. Hủy bỏ các anh hùng đang huấn luyện trên vị trí huấn luyện.

  6. Tất cả dữ liệu của đấu trường để trống

  7. Toàn bộ dữ liệu độ tích cực để trống

  8. Tất cả lịch sử chiến đấu và chiến báo sẽ để trống

  9. Boss TG giữ lại lv Boss của server thứ 1

  10. Toàn bộ quà tặng chưa lĩnh trong phòng quà tặng sẽ bị clear

  11. Tất cả mail sẽ bị clear

  12. Thời gian rời bỏ của người thợ trong chế đồ được cài đặt thành thời gian của server thứ 1 1 (Tất cả các vật phẩm mua bán trong Shop sẽ bị xóa

  13. Dữ liệu Tài nguyên TG và Tài nguyên Bến cảng sẽ bị xóa

   

  III. Quy tắc xóa tài khoản đổi dữ liệu:

   

  - Sẽ xóa dữ liệu tài khoản nếu thỏa mãn đủ các điều kiện dưới đây.

  1. Lv nhân vật thấp hơn hoặc bằng 90

  2. Không có lịch sử nạp thẻ

  3. Không đăng nhập trong 30 ngày gần nhất

  4. Hội trưởng phi công hội là Hội trưởng công hội nhưng công hội này chỉ có 1 mình người đó

   

  IV. Đền bù, hỗ trợ liên thông server:

   

  Sau khi ghép xong,sẽ tiến hành bồi thường cho tất cả người chơi của sever ghép,người chơi ở nhưng sever mở tương đối sớm sẽ nhận được phần bồi thường nhất định

  Phần quà đền bù dành cho từng Server :


  S10 : 1 Triệu Vàng , 500.000 Dial

  S11 : 2 Triệu Vàng , 1.000.000 Dial

  S12 : 4 Triệu Vàng , 2.000.000 Dial

  S13 : 6 Triệu Vàng , 3.000.000 Dial

  S14 : 8 Triệu Vàng , 4.000.000 Dial

  S15 : 10 Triệu Vàng , 5.000.000 Dial

  Lưu Ý:

  Nếu N lớn hơn hoặc bằng 100 thì N=100, còn N nhỏ hơn 100 thì lấy N.

  Lỗi

  Đăng nhập thất bại