Tin Tức

  02/04/2020 4,611

  Hướng Dẫn Nhận Vàng Vượt Map


  Hướng Dẫn Nhận Vàng Vượt Map  Bước 1 : Đăng nhập vào trang chủ Thời Đại Hải Tặc


  Bước 2 : Chọn mục Thông Tin Tài Khoản

  Bước 3 : Chọn mục Gói Tuần + Tháng + Gift Code


  Bước 4 :Chọn mục Quà Vượt Map , chọn Map Đã Vượt + Server và nhận thưởng
  Tên MapVàng Nhận
  Làng Cối Xay Gió100.000 Vàng
  Làng Syrup100.000 Vàng
  Trấn Logue100.000 Vàng
  Đảo Drum100.000 Vàng
  Rainbase100.000 Vàng
  Skypea100.000 Vàng
  Water7100.000 Vàng
  Thriller Park200.000 Vàng
  Đảo Kuja300.000 Vàng
  Moby Dick400.000 Vàng
  Đảo Người Cá800.000 Vàng
  PukHazrd2.000.000 Vàng

  Lỗi

  Đăng nhập thất bại