Tin Tức

  04/04/2020 2,415

  Đua Top Xếp Hạng Thời Đại Hải Tặc


  Đua Top Sever Mới

  Đua Top Đẳng Cấp

  HạngVàng Nhận
  12.000.000 Vàng
  21.500.000 Vàng
  31.000.000 Vàng
  4700.000 Vàng
  5500.000 Vàng
  6400.000 Vàng
  7300.000 Vàng
  8200.000 Vàng
  9100.000 Vàng
  10100.000 Vàng


  Đua Top Tỉ Thí


  HạngVàng Nhận
  12.000.000 Vàng
  21.500.000 Vàng
  31.000.000 Vàng
  4700.000 Vàng
  5500.000 Vàng
  6400.000 Vàng
  7300.000 Vàng
  8200.000 Vàng
  9100.000 Vàng
  10100.000 Vàng


  Đua Top Vượt Ải

  HạngVàng Nhận
  12.000.000 Vàng
  21.500.000 Vàng
  31.000.000 Vàng
  4700.000 Vàng
  5500.000 Vàng
  6400.000 Vàng
  7300.000 Vàng
  8200.000 Vàng
  9100.000 Vàng
  10100.000 Vàng

  Lưu ý : Vàng Thưởng Đua Top Không Tính Vào

  Các Mốc Tích Lũy Nạp Thẻ 


  Lỗi

  Đăng nhập thất bại